När din organisation
står inför en utmaning.

LEDER & UTVECKLAR

Om ledarskap och utveckling​

Oavsett vilken utmaning du vill lösa eller vilka resultat du vill nå, krävs samspel. Mellan människor och organisationer, mellan nivåer och roller. Relationer ska byggas och tas tillvara, ledarskapet ska visa vägen. Ibland är det lätt, ibland mycket svårt. Men när det samspelar – då får vi förutsättningar att lyckas.

När människorna i organisationen skapat starka relationer mellan sig och sina samarbetspartners och ledarskapet är tydligt vad man vill uppnå, då kommer handlingskraft och kreativitet. Då är det möjligt att nå dit man vill.

Tillsammans med dig och din organisation kan jag hjälpa dig att göra det svåra lättare och det komplexa enklare för att lyckas. Med en bred erfarenhet av ledarskap på olika nivåer, samverkan inom och mellan organisationer och med en förmåga att engagera och tydliggöra hjälper jag dig och din organisation att snabbare hitta vägen mot målet.

Du har en utmaning du brottas med, ett resultat du vill nå, ett uppdrag att lösa – jag har förmågan och erfarenheten att hjälpa dig och din organisation att skapa förutsättningar för att lyckas.

När du vill göra det
svåra lättare och det
komplexa enklare.

Ord om Malin

Renée Carlsson, hållbarhet & kommunikationschef, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad​

Malin är kompetent, prestigelös och handlingskraftig. Det är egenskaper som varit ovärderliga i de komplexa arbeten inom hållbarhet som vi har arbetat tillsammans med.

Jonas Haak, VD/CEO, Kristianstad Österlen Airport​

Malins styrka ligger i att kunna kombinera kreativitet med en tydlig struktur och fokus. Att ha glimten i ögat och nära till skratt även om det finns seriositet i arbetet. Malin får saker att hända och det är stimulerande och glädjefyllt att arbeta med henne.

Louise Lindén & Sissa Pagels​, sociala entreprenörer - grundare av Young Innovation HUB

Vi har arbetat med ledare inom offentlig sektor i över 7 år och Malin är en av de bästa kontakterna vi haft. Hon har ett tydligt ledarskap och en unik förmåga att inspirera och få ett team att jobba mot gemensam riktning. Malin är också fantastiskt rolig att jobba med och har varit en viktig mentor och förebild för oss!

Ina Roman, chefs- och ledarutvecklare, Lunds universitet​

Malin är en ansvarsfull ledare som genom sin ledarstil skapar engagemang och involvering för verksamhetens mål bland medarbetarna. Genom sitt varma hjärta är hon mån om att alla ska trivas och utvecklas vilket bidrar till en roligare och bättre arbetsplats.

Fredrik Persson, näringslivschef, Östra Göinge kommun

Som ledare för Skåne Nordost har Malin processlett och modererat vårt delregionala arbete med stor passion och kunskap. Jag kan rekommendera henne till uppdrag, inte minst inom den offentliga sektorn, som ställer höga krav på ledarskap, processledning och tvärsektoriella kontakter.

Jag leder människor, organisationer och
processer.

Uppdrag

Ett attraktivt Näsum - där naturen möter människan (oktober 2020 - pågående)

Näsums byutveckling driver under drygt ett år projektet “Ett attraktivt Näsum – där naturen möter människan”, där orten fått möjlighet att förbättra informationen, skapa servicepunkter och mötesplatser samt förbättra utsmyckningen för besökare och bybor för att förbättra och möjliggöra en attraktivare ort att besöka och bo i. Mitt uppdrag är att projektleda insatsen.

Parkverksamheten Sölvesborgs kommun (oktober 2020 - pågående)

Parkverksamhet i Sölvesborg ansvarar för kommunens gröna ytor. Gruppen har behov av stöd i arbetet med att ta fram mål för verksamheten och som en del av detta arbeta med gruppens samarbete och samverkansklimat. Mitt uppdrag är att processleda arbetet och vara behjälplig i framtagandet av mål och handlingsplan.

Framtagande av ny strategi för Leader Skånes ESS (oktober 2020 - pågående)

Med bakgrund av den nya programperioden inom EU ska Sveriges Leaderområden ta fram nya strategier med tillhörande visioner. Dessa ska ligga till grund för att kunna utlysa, bedöma och prioritera finansierade lokala projekt inom det geografiska området. Mitt uppdrag är att på uppdrag av LAG-området Skånes ESS och tillsammans med privata, offentliga och ideella aktörer processleda arbetet.

Moderator på konferens inom förstudien 55°N (september 2020)

Inom förstudien 55°N undersöker Tomelilla kommun, Joakim Silvandersson och Jamie White, Kåseholms slott och samarbetspartners förutsättningarna för att etablera ett kulinariskt center i Skåne. Mitt uppdrag var att leda och guida genom paneldiskussionerna tillsammans med en kunskapsmässigt bred panel. Konferens genomfördes på engelska.

Läs mer om förstudien på https://www.kaseholm.se/55degrees-north
Se hela konferensen på https://www.youtube.com/watch?v=TAihHyOi9NM&t=4s

Visions- och organisationsprocess Sölvesborgs kommun (augusti 2020 – pågående)

Sölvesborg arbetar med två stora processer, framtagandet av en ny vision samt verksamhetsåtergång från ett kommunalförbund under avveckling. Mitt uppdrag är att moderera ett antal workshops där ledande tjänstemän arbetar med nämnda uppdrag.

Stämmoordförande Skånemejerier ek för (juni 2020)

Skånemejerier ek för köper in mjölk från sina medlemsleverantörer och säljer vidare till Skånemejerier AB. Mitt uppdrag var att som externt anlitad ordförande genomföra stämman på ett korrekt sätt.

Visionsarbete Bromölla kommun (april 2020 – pågående)

Bromölla kommun arbetar med framtagandet av en ny vision för kommunen. Mitt uppdrag är att i nära samarbete med kommunledningen skapa processen och genomföra arbetet för att ta fram en ny vision.

Interimsuppdrag tf förbundschef Samordningsförbundet Skåne Nordost (april 2020 - pågående)

Samordningsförbundet Skåne Nordost finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och de fem kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge i nordöstra Skåne. Mitt uppdrag är att ta rollen som tf förbundschef tills en ny är på plats, samt aktivt driva utvecklingsprocessen kring hur det framtida uppdraget och organisationen kan se ut.

Processledare lokal platsutveckling, (oktober 2019 - september 2020)

Coompanion Skåne och Region Skåne genomför ett gemensamt projekt, ”Integrera sociala entreprenörer i lokalt utvecklingsarbete”, där två skånska orter ingår som pilot. Mitt uppdrag är att i nära samverkan med ortens invånare arbeta fram prioriteringar och handlingsplan i en av orterna, samt hitta en metod för liknande arbete på andra orter.

Styrelseledamot Ivetofta Sparbank (april 2017 - pågående)

Ivetofta Sparbank är en av Sveriges fristående sparbanker med sitt säte i Bromölla.

Styrelseledamot Jordbruksverket (september 2018 - september 2020)

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd.

Utvecklingsdag Lekoseum (2020)

Lekoseum startades av Brio AB och är numera en fristående stiftelse som förvaltar ett av Osby kommuns populäraste besöksmål. Arbete pågår med att titta över hur ett framtida Lekoseum kan se ut och mitt uppdrag var att skapa och genomföra en kreativ utvecklingsdag med berörda aktörer i Osby.

Moderator IDF Mastitis Conference (2019)

Mitt uppdrag var att på en större internationell konferens i Köpenhamn, arrangerad av Boehringer Ingelheim, leda ett seminarium med paneldiskussion mellan olika aktörer. Genomfördes på engelska.

Moderator Urban Links 2 Landscape(2019)

Mitt uppdrag var att moderera en 2-dagarskonferens för projekt inom European Regional Development Fund, internationell träff i Kristianstad. Genomfördes på engelska.

Moderator Omvärldsdag (2019)

Omvärldsdag för kommunens högre tjänstemän och ledande politiker som inspel till verksamhetsplanering, Osby kommun. Mitt uppdrag var att planera upplägg för dagen samt genomföra den i nära samverkan med representant från Region Skåne. Dagen innehöll både föreläsning i grupp och mindre workshops.

Moderator slutkonferens Ystad som regional kärna (2019)

De sydöstra kommunerna i Skåne under ledning av Ystad kommun arbetade under en längre period tillsammans med bland annat Region Skåne för att ta fram en ny s k ledningsplan där Ystad tar lead som regional kärna. Mitt uppdrag var att agera moderator under dagen där flera olika aktörer deltog och en slutlig paneldiskussion ingick.

Moderator ”Sysselsättning och kompetensutveckling” ( 2019)

Mitt uppdrag var att moderera seminarium under Europa Forum i Hässleholm med flera olika aktörer på scenen inklusive paneldiskussion.

Styrelseutvecklingsdagar Hörby Lantmän (2019)

Tvådagarsuppdrag kring att leda styrelsen i Hörby Lantmän i arbetet med nya målsättningar fram till 2025. Omvärld, SWOT, affärsidé, kunder var några områden som arbetades igenom för att samlas kring strategier och mätbara mål. Mitt uppdrag var att i nära samverkan med företagets VD planera upplägg för dagen, samt leda styrelsen genom de olika momenten för att slutligen komma fram till en gemensam målbild för företaget.

Om mig​

Ända sedan starten på mitt yrkesliv har jag arbetat med utveckling i ledande befattningar. Med grund i den gröna näringen och privat sektor, har jag förflyttat mig mellan ledande befattningar och har gedigen erfarenhet av att leda både medarbetare och chefer. Jag har stor vana av samarbeten mellan olika organisationer, såväl myndigheter som kommuner.

Att processleda, verksamhetsutveckla och driva strategiska frågor på ledande positioner har varit min vardag, liksom att hålla ihop och leda sammankomster av olika slag. Jag drivs av att få andra människor att samverka, utvecklas och växa för att tillsammans nå längre. Genom åren har jag byggt upp ett brett nätverk inom den gröna näringen och andra delar av näringslivet. Mina kontakter finns också inom offentliga partners på såväl lokal, regional som nationell nivå.

Utvecklingsledare - Skåne Nordost

2015-2020

Landsbygdsdirektör - Länsstyrelsen Skåne

2011-2015

Enhetschef - Länsstyrelsen Skåne

2008-2011

Rådgivningschef - Skåne Semin

1998-2008

UPP

Malin Wildt-Persson
Leder & Utvecklar AB
Äskekärravägen 234 – 10
295 94 Näsum